Kamil Sládek je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, odbor etnológia a história. V CEPe pôsobí od roku 1999, realizoval viaceré projekty na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Bosne a Hercegovine a na Ukrajine. V súčasnosti je predsedom CEPu. Zaujíma sa o stredoveké dejiny a architektúru, má rád turistiku a rád bicykluje.