S mladými pre mladých

(aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou)

Projekt „S mladými pre mladých“ poskytol príležitosť na vytvorenie aktivít a materiálov zameraných na podporu dodržiavania ľudských práv v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre mladých ľudí. Hlavným dôvodom je, že ich pripravili samotní mladí ľudia.

V projekte sme spolupracovali s troma strednými odbornými školami a štyrmi gymnáziami z celého územia SR (Bratislava, Žiar nad Hronom, Tisovec, Stropkov a Vranov nad Topľou).

Projekt ponúkol novú tému, ktorá je vo vyučovacom procese úplne nová a ponúka veľa materiálu pre pedagógov či pracovníkov s mládežou k objasneniu, čo prináša radikalizmus, nacionalizmus, populizmus a extrémizmus. Téma projektu taktiež veľmi silne oslovila mladých ľudí – účastníkov, nakoľko prináša viacero inovácií do vyučovacieho i výchovného procesu.

Téma projektu je interdisciplinárnaa popri očakávanom využití na dejepise, náuke o spoločnosti (občianskej náuke), náboženstve či etike je možné ju priniesť do ďalších predmetov: literatúra, geografia, biológia, enviromentálna výchova, globálne vzdelávanie,…

Zrealizovaná študijná cesta priblížila žiakom stredných škôl, ako i ich sprevádzajúcim učiteľom príčiny a dôsledky vojen v Bosne a Hercegovine a v Chorvátsku. Taktiež ukázala, že téma rozpadu bývalej Juhoslávie má pre občianske vzdelávanie na Slovensku (i v Európe) potenciál, pretože

* je silná – bolo to nedávno, bolo to blízko a bola nečakane hrozná – mladých ľudí to zaujalo;

* podobá sa našej súčasnosti – rozpad pokojného spolužitia, volebné úspechy populistov,…;

* príbehy sme počúvali od tých, ktorí ich prežili a videli sme miesta, kde sa to dialo.

Vo svojich hodnoteniach študijnej cesty účastníci hovorili, že cesta im poskytla inšpirácie k zmene postoja k zmene postoja k politike, k životu (občianskej) spoločnosti a k voľbám: „Kto chce ovládať davy, šíri v spoločnosti strach a nenávisť“, „Násilie môže vypuknúť zo dňa na deň – stalo sa to nedávno a blízko nás“, „Strach a nenávisť mnohí šíria aj dnes v SR“, „Nedovoľme to! Šírme lásku a porozumenie!“. Zaznela i obava: Aký je môj dosah? Čo môže zmeniť teenager?

Účastníci ocenili príležitosť stretnúť sa s ich rovesníkmi v meste Tuzla. Ich rozhovory ukázali, že mladí ľudia v Bosne a Hercegovine majú viac existenčných tém (problémov) a omnoho menej príležitostí, ako mladí ľudia na Slovensku.

Študijná cesta priniesla i tému európskej integrácie, a to napr. na základe skúseností prechodu hraníc mimo Schengenského priestoru či drahých roomingových hovorov.

Účastníci projektu boli silne ovplyvnení príbehmi konkrétnych ľudí na miestach pamäti vojen a poznávaním reálií v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine v lokalitách, kde pre 25 rokmi zúrila vojna. Ich zážitky a reflexia sa odrážajú vo vypracovaných materiáloch – rolových vzdelávacích hrách, námetoch do vyučovania či instagramovom účte.

Galéria: