Putovná výstava „Ako sa z našich stali cudzí“

O čom je naša putovná výstava?

Putovná výstava „Ako sa z našich stali cudzí“ spracúva málo poznaný príbeh vojny a rozpadu bývalej Juhoslávie. Tá je od nás vzdialená len málo – v čase, v priestore, ale aj kultúrne. Od vojny vzdialenej od hraníc Slovenska len 500 km ubehlo 24 rokov. Bojovali v nej ľudia hovoriaci nám blízkou rečou, kresťania a Slovania. Výstava rozpráva tragický príbeh radikalizmu a etnicky a nábožensky motivovaného násilia. Hovorí o tom, kde sú korene radikalizmu a akým spôsobom ničí život spoločnosti.

Čo viedlo k vojnám v Juhoslávii a ako predísť opakovaniu tejto tragédie?
Ako prichádza k nenápadnému rozdeľovaniu spoločnosti?
Ako spočiatku malý odstup prerastá do nenávisti, vyčleňovania „tých druhých“, ktorí sa jedného dňa stávajú nepriateľmi a ktorým zrazu môžeme „len tak“ ubližovať?

Kedy a kde sa výstava koná?

  • 18.-19.11.19 Stropkov, Gymnázium;
  • 21.-22.11.19 Tisovec, Galéria Mestského kultúrneho strediska;
  •   3.-  5.12.19 Žiar nad Hronom, Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG;
  • 10.-12.12.19 Bratislava, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Bratislava.

Výstava bude pokračovať aj roku 2020.

Projekt podporilo Ministerstve spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk) a Konrad Adenauer Stiftung (www.kas.de).

CV autorov výstavy

Vladimír Dzuro
Emeritní policejní rada, se narodil v Kladně. V letech 1983 až 1995 pracoval jako kriminalista pro Policii České republiky, nejprve u Kriminální policie v Praze 10 a později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii (UNPROFOR), od dubna 1995 pak zastával více než devět let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Den Haagu, v Holandsku. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Za dlouholetou úspěšnou práci pro Mezinárodní tribunál obdržel medaili Za službu mezinárodní spravedlnosti a policejní prezident mu udělil Plaketu Policie České republiky a následně Čestnou
medaili za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky. Unikátní osobní svědectví přináší v tištěné i audio podobě kniha Vyšetřovatel – Démoni balkánské války a světská spravedlnost, kterou Vladimír Dzuro napsal. V listopadu 2019 vyšla ve Spojených státech její anglická verze pod názvem The Investigator – Demons of the Balkan War: warcrimeinvestigator.com

Martin Kríž
vyštudoval odbor história a filozofia so zameraním na učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na FF UK v Bratislave a má viac než 20 rokov pedagogickej praxe. Je kočovným učiteľom (učil na mnohých školách po celom Slovensku). Momentálne ho môžete stretnúť najmä v triedach petržalskej Narnie. Kvalita vzdelávania má podľa neho rôzne podoby, a preto sa nestotožňuje s rebríčkami postavenými na jedinom testovaní, či výsledkoch predmetových olympiád. Má rád české filmy, hudbu takmer každého žánru a nikdy nepohrdne zákuskom a kofolou. Je ženatý, má dve dospelé a dve školopovinné deti.

Michael Murad
je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě
EUNET je předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

Zuzana Kohútová
ukončila štúdium na FiF Univerzity Komenského, odbor ruský jazyk – slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské vzdelanie si doplnila o predmet dejepis a špeciálnu pedagogiku. Prax ju nasmerovala ku občianskemu aktivizmu, sledovaniu ľudských práv, moderných dejín, inklúzie. Učí na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. So študentmi sa venuje dobrovoľníctvu, regionálnym dejinám, budovaniu kritického myslenia, debate. Spolupracuje s neziskovkami CEP, EUTIS, Post Bellum, Nadácia Milana Šimečku, SDA. Je vydatá a je matkou dvoch dospelých synov. Relaxuje hlavne pri knihe, miluje prírodu, turistiku, beh a fotografovanie.

Kamil Sládek
vyštudoval etnológiu a históriu na FiF UK v Bratislave. Od začiatku 90. rokov pracuje v oblasti občianskeho a európskeho neformálneho vzdelávania, predovšetkým pre učiteľov a mladých ľudí. Od roku 1999 pôsobí v Centre pre európsku politiku (CEP), kde realizoval viaceré projekty na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Bosne a Hercegovine a na Ukrajine. V súčasnosti je predsedom CEP, členom predsedníctva európskej siete EUNET a spoluzakladateľom Európskeho domu Srebrenica. Je zapojený aj do aktivít občianskeho združenia OK21. S manželkou vychovávajú dvoch synov a dcéru. Zaujíma sa o stredoveké dejiny a architektúru, baví ho turistika a rád bicykluje.

Recenzenti

Pavol Demeš,
zahraničnopolitický analytik a autor, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a poradca prezidenta SR Michala Kováča

Július Lőrincz,
komentátor, odborník na Západný Balkán. Člen Asociácie európskych novinárov (AEJ), slovenská sekcia

Věra Stojarová
docentka na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Brno). Odborně se zaměřuje na výzkum bezpečnosti a politických a stranických systémů ve státech jihovýchodní Evropy

Kto chce vediet viac

Literatúra faktu

Dzuro, Vladimír: Vyšetřovatel – Démoni balkánské války a světská spravedlnost, Grada, 2017, ISBN 9788027105076

Jaganjac, Edo- Sarajevská princezna, Galerie Gema, 2015, ISBN 9788090457584

Tochman, Wojciech- Ako by si kameň jedla, Absynt, 2015, ISBN 9788097182311

Urban, Ján- Všem sráčům navzdory, Absynt, 2016, ISBN 9788089845507

Bán, Andrej: Trochu oheň, trochu voda, Absynt, 2019, ISBN 9788082031556

Beletria

Brooks Geraldine : Stvořitelé a spasitelé, Plus, 2011, ISBN 9788025900062

Di Mare Franco: Lovil smrt, našel život, Karmelitánské nakladatelství, 2017, ISBN 9788071958550

Ljuca Adin: Jeden bílý den, Protimluv, 2017, EAN9788087485460

Mešković, Alen: Ukulele Jam, Argo, 2017, ISBN 9788025718414

Mlakić, Josip: Mŕtve ryby plávajú hore bruchom, IRIS, 2015, ISBN 9788089726240

Velikić Dragan: Bonavia, F. R. & G., 2016, ISBN 9788089499410

Vojnović, Goran: Proč na tebe každej sere ( Čefurové, raus!), Dauphin, 2011, ISBN 9788072722556

Videá/ filmy

Spomienky Jaganjaca
https://www.pametnaroda.cz/cs/jaganjac-edib-1957

Irma Hadžimuratović
https://www.youtube.com/watch?v=C7GxxJ_nPq4&t=59s

Ženy odvedle: Čtyři ženy, čtyři životní osudy, které ovlivnila válka. Film zachycuje výpovědi migrantek, které v 90. letech utekly z válkou rozvrácené Jugoslávie do České republiky.
https://www.youtube.com/watch?v=QBAO3xwFiiA&t=25s

Tunel: Tajna opsade Sarajeva:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFKwGoIS4Eg

Bosnian War the Death of Yugoslavia History Channel Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=0zjMb75vyrs

Fotografie

Ron Haviv: http://viiphoto.com/vii-stories/blood-and-honey-by-ron-haviv/

Danilo Krstanović: https://www.reuters.com/news/picture/portfolio-danilo-krstanovic-idUSRTR323SF

Patric Robert:
https://www.gettyimages.ca/photos/patrick-robert-bosnia?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=patrick%20robert%20bosnia

Milomir Kovacević Strasni
https://www.express.hr/galerije/galerija-13932/?page=9

Príbehy Muniry Beby Hadžić

BOSFAM
https://bosfam.ba/o-nama/

Bosfam ladies (Beba je posledná)
https://www.advocacynet.org/the_bosfam_ladies/

Koberce spomienok
https://www.youtube.com/watch?v=LLJXD1S_7Rw

Príbehy Zija Ribića

ZIJO RIBIC, “QUALCUNO RESTA SEMPRE IN VITA”
http://www.emanueleconfortin.com/it/project/zijo-ribic/?fbclid=IwAR2AwlbDwmqoJmQ7pL2xp6lYGt4FOuN8Z8l69Iqp8C-I6LiWYtbOhxJB828

Plaćanje informacija o lokacijama grobnica
https://www.oslobodjenje.ba/dosjei/teme/video-placanje-informacija-o-lokacijama-grobnica-491007?fbclid=IwAR0VlJnW62fU2vozCPydc-g0kgxB5yT45U9lROmKxekLpDZVsmfCpimlbSs

O Siminich četnikoch
http://ba.n1info.com/Vijesti/a270666/Zijo-Ribic-o-presudi-Siminim-cetnicima.html