Pridaná hodnota Európy – hodnota mieru

CEP bol partnerom v medzinárodnom projekte Pridaná hodnota Európy – hodnota mieru (“Mehrwert Europa – Mehrwert Frieden“), ktorý sa konal v siedmych štátoch Európy. Ústrednou témou projektu bola Srebrenica v Bosne a Hercegovine, kde sa v roku 1995 odohral vojnový masaker, najväčší od konca druhej svetovej vojny. Cieľom projektu bolo poukázať na fakt, že mier v Európe nie je samozrejmý poukázaním na prípad vojnového masakru v Európe. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.mehrwerteuropa.eu. V rámci projektu sa konal jeden seminár organizovaný CEPom na Slovensku a konferencia v Srebrenici, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia CEPu. Bližšie informácie o všetkých seminároch nájdete na stránke hlavného organizátora Salzburger Bildungswerk.