Partneri

Centrum pre európsku politiku (CEPu) spolupracuje s viacerými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. V tabuľke nižšie poskytujeme prehľad našich partnerov, krajiny v ktorých pôsobia, projekty na ktorých s nimi spolupracujeme a informáciu, či sa jedná o finančného partnera. 

 

Partner

Krajina

Spolupráca na projekte/projektoch 

Finančný partner?

Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku 

Slovensko 

InovEduc, Patrí politika do školy, Európa hodnôt. Rozhoduj o Európe

áno

Paneurópska vysoká škola n.o. Slovensko

InovEduc

áno

Eutis

Česká republika

Rozhoduj o Európe

áno

Carpathia Užhorod

Ukrajina

 InovEduc

áno

Generálny konzulát SR v Užhorode

Ukrajina

 InovEduc

nie

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania

Ukrajina

 InovEduc

nie

Užhorodská národná univerzita

Ukrajina

 InovEduc

nie

Evanjelická spojená škola v Prešove

Slovensko

 InovEduc

nie

Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod

Ukrajina

 InovEduc

nie

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Slovensko

 InovEduc

nie

Ústav etnológie SAV, Bratislava

Slovensko

 InovEduc

nie

Imsa Knowledge Company AS

Nórsko

 InovEduc

nie

Ad hoc 

Slovensko

 Rozhoduj o Európe 

nie

Katedra politológie FiF UK 

Slovensko

Rozhoduj o Európe 

nie

Štrukturovaný dialóg

Slovensko

Rozhoduj o Európe 

nie