Ničitelia euromýtov

Víziou projektu bola snaha prispieť k zvýšeniu informovanosti mladých ľudí o realite členstva v Európskej únii (EÚ) najmä cez výmenu skúsenostíspoločnú prácu kolektívov z dvoch členských krajín EÚ a dvoch krajín, ktoré sú členstvu v EÚ pomerne vzdialené. Tento cieľ bol dosiahnutý cez projektvýmeny mládeže (koncipovaný ako letná škola).  

Hlavou aktivitou projektu bola letná škola v Brne, ktorá sa konala 19.-25. júla 2015. Letnej škole predchádzalo prípravné stretnutie v Brne 8.-9. Júna 2015, ktorého sa zúčastnil vedúci národnej skupiny a jeden reprezentant mladých ľudí z každej zapojenej organizácie.

Špecifickými cieľmi projektu bolo identifikovanie mýtov, respektíve prehnaných očakávaní spojených s procesom európskej integrácie a reakcia na mýty a následné aktívnejšie zapojenie mladých ľudí do verejného diania. Mladí ľudia si počas letnej školy zlepšili svoje znalosti o fungovaní európskej integrácie a hodnotách EÚ, posilnili interkultúrne povedomie a vymieňali skúsenosti a kontakty medzi štyrmi zapojenými krajinami.

Projekt Ničitelia euromýtov realizovala česká mimovládna organizácie EUTIS v spolupráci s Centrom pre Európsku politiku zo Slovenska, mimovládnou organizáciou z Bosny a Hercegoviny Agorou a ukrajinskou Peer to Peer. Projekt bol financovaný z programu Erasmus+.