Migrácia

UTEČENECKÁ KRÍZA

Kde získať kvalitné informácie o migrácii do diskusie o súčasnej utečeneckej kríze?

Ako učit o migrácii?

UNHCR: www.unhcr.org

IOM: www.iom.int

BBC: www.bbc.com

EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

 

STATEWATCH 
Statewatch je nezisková organizácia založená v roku 1991, ktorý monitoruje stav a občianskych slobôd v Európskej únii. Zbiera a vydáva informácie, ktoré vychádzajú z rôznych inštitúcií (Rady, Komisie, rôznych NGOs,…)

NEWS.THAT.MOVES
Táto vznika predovšetkým preto, lebo Rumours and lies: ‘The refugee crisis is an information crisis’.

FORCED MIGRATION CURRENT AWARENESS
Informácie vzťahujúce sa k utečencom, žiadateľom o azyl, vnútorne vysídleným osobám a núteným migrantom.

 

ZAUJÍMAVÉ ZDROJE 

a) Príčiny utečeneckej krízy

FRACTURED LANDS: HOW THE ARAB WORLD CAME APART (eng)
18 stranové číslo NY Times venované najnovšej histórií Arabského sveta, Arabskej jari a celkovo príčinám súčasnej utečeneckej krízy.

 

b) Aké politiky voči migrantom?

GROWING RESTRICTIVENESS OR CHANGING SELECTION? THE NATURE AND EVOLUTION OF MIGRATION POLICIES (eng)

NÁVRHY THINK TANKU EVROPSKÉ HODNOTY JSOU MIMO REALITU, ZEJMÉNA VŠAK V ROZPORU S PR8VEM (cz)
O množstve pochybení, ktoré obsahuje policy paper Udržitelný imigrační a azylový systém EU vypracovaný českou mimovládnou organizáciou Evropské hodnoty. Podobnú kritiku s množstvom literatúry možno nájsť aj v blogu Think tank Evropské hodnoty rezignoval na európske hodnoty.