Kontakt

Centrum pre európsku politiku

Panenská 30
811 03 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2 544 313 89
Mail: cep@cep.sk

 

Kamil Sládek
Predseda
E-mail: kamil@cep.sk

 

Martina Bendíková
Finančná manažérka
E-mail: martina@cep.sk