Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?

Projekt, počas ktorého odkrývame rôzne prejavy a dôsledky stupňujúceho sa nacionalizmu, nenávisti a rôznych radikálnych postojov a pocitu výlučnosti jednej skupiny ľudí v spoločnosti od tých „neviditeľných“ až po nezvratné. Učitelia a pracovníci s mládežou zo Slovenska, Českej republiky, Bosny a Hercegovina a Chorvátska v júni absolvovali študijnú cestu v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Na jesenných workshopoch v Bratislave a v Brne budú pripravovať materiály, ktoré podporia vznik účinných vzdelávacích programov pre mladých v SR a ČR na predchádzanie radikalizácie mladých ľudí.

Študijná cesta v júni bola bohatá na nové poznatky a vedomosti, ako i stretnutia s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži prežili, kam nacionalizmus a radikalizmus vedú. Ponúkame Vám niekoľko osobných svedectiev z cesty, ako i reportáž Českej televízie, ktorá so svojim štábom mapovala náš projekt v Sarajeve a v Tuzle.

Prečo robíme projekty v Bosne a Hercegovine a v Chorvátsku? Kam vedie radikalizácia spoločnosti, nacionalizmus a presadzovanie výlučnosti tých „správnych“ na úkor druhých?

Ako prežívala študijnú cestu kolegyňa Zuzana Kohútová, ktorá učí na Gymnáziu v Žiari nad Hronom sa dočítate tu: Boli sme na Balkáne

Reportáž ČT

Informácia o študijnej ceste na webstránke partnerskej organizácie EUTIS.