InovEduc – Verejné obstarávanie

Prehľad plánovaných a zrealizovaných verejných zákazok pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”, č. projektu CBC01008. Projekt spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Informácie na oficiálnej stránke: www.eeagrants.sk

Verejné obstarávania prijímateľa projektu a partnera z Carpathie Užhorod nájdete na ich webových stránkach:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Carpathia Uzhorod

 

11. VÝSLEDOK PRIESKUM TRHU (VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY): Grafický návrh, grafické

spracovanie a tlač Pracovných metodických listov a brožúry o projekte
Predmet zmluvy: grafický návrh, grafické spracovanie a tlač Pracovných metodických listov a brožúry o projekte pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – SOFT DESIGN, s.r.o.

 

10. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb – poskytnutie prekladateľských služieb

Predmet zmluvy: poskytnutie prekladateľských služieb zo slovenského do anglického jazyka pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Drive-In s.r.o.

 

9. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb – zabezpečenie prekladateľských služieb

Predmet zmluvy: zabezpečenie prekladateľských služieb zo slovenského do ukrajinského jazyka pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Jaroslav Stahl

 

8. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb – poradenstvo pri verejnom obstarávaní

Predmet zmluvy: poskytnutie odborných služieb pri vykonávaní verejného obstarávania pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Smart Home, s.r.o.

 

7. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb – zabezpečenie výstupu projektu
Predmet zmluvy: tvorba, realizácia a overovanie prepojenia 3D modelov s jednotlivými témami a aktivitami v PML pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Ing. Tomáš Pešek

 

6. VÝSLEDOK PRIESKUM TRHU (VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY): Ubytovanie, prenájom a strava počas seminára č. 5
Predmet zmluvy: Ubytovanie, prenájom miestnosti, zabezpečenie stravy a občerstvenia počas seminára č. 5 v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc”, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Bratislava Hotels and Travel, s.r.o.

 

5. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb na základe prieskumu trhu
Predmet zmluvy: poskytovanie servisných služieb – systémovej integrácie, správy, údržby a servisu všetkých aplikačných, systémových a technických prostriedkov tvoriacich informačný systém prevádzkovaný Objednávateľom v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc”, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – MyAdmin s.r.o.

 

4. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb na základe prieskumu trhu
Predmet zmluvy: Ubytovanie, prenájom miestnosti, zabezpečenie stravy a občerstvenia počas seminára č. 3 v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc”, č. projektu CBC01008

Zmluva o poskytnutí služieb – Hotel Družba s.r.o.

 

3. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Ubytovanie, prenájom miestnosti, zabezpečenie stravy a občerstvenia počas seminára č. 1 v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc”, č. projektu CBC01008.

Zmluva o poskytnutí služieb – Hotel Centrum

 

2. Výzva na predloženie ponuky: Ubytovanie, prenájom a strava počas seminára č. 1 – ZÁKAZKA ZRUŠENÁ

Názov predmetu zákazky: “Ubytovanie, prenájom a strava počas seminára č.1.”, pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”, č. projektu CBC01008.

Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Kategória služby číslo: 7
Podrobná špecifikácia v prílohe:
Výzva na predloženie ponuky – seminár 1, Košice

 

1. Priame zadanie: Zmluva o poskytnutí služieb

Predmet zmluvy: Právne poradenstvo pri vykonávaní obstarávania pre projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”, č. projektu CBC01008.

Zmluva o poskytnutí služieb – VVMZ spol. s r.o.