InovEduc – prijímateľ a partneri projektu

Názov

Prijímateľ /Partner

Krajina

Prijímateľ finančnej podpory

Paneurópska vysoká škola n.o.

Prijímateľ

Slovensko

áno

Centrum pre európsku politiku

Partner1

Slovensko

áno

Carpathia Užhorod

Partner2

Ukrajina

áno

Generálny konzulát SR v Užhorode

Partner3

Ukrajina

nie

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania

Partner4

Ukrajina

nie

Užhorodská národná univerzita

Partner5

Ukrajina

nie

Evanjelická spojená škola v Prešove

Partner6

Slovensko

nie

Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod

Partner7

Ukrajina

nie

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Partner8

Slovensko

nie

Ústav etnológie SAV, Bratislava

Partner9

Slovensko

nie

Imsa Knowledge Company AS

Partner10

Nórsko

nie