Pardubický regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě určený studentům středních škol z Pardubického kraje. Seminář bude sestávat ze tří částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace Rady EU; dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář. Přihlásit se můžete zde: https://goo.gl/6HPkN2

Počet míst na semináři je omezen.

Novinkou letošního ročníku Rozhoduj o Evropě je to, že jsme spojili síly s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jsme přesvědčeni o tom, že díky tomuto partnerství můžeme studentům nabídnout ještě atraktivnější a přínosnější projekt, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování EU je ale tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy budou mít mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

Podrobnější informace (včetně programu semináře) naleznete zde:http://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html Případně nás můžete kontaktovat na akce@eutis.cz

Místem konání je Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, Pardubice.

Projekt realizuje nezisková organizace EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Dalšími partnery projektu jsou: Konrad Adenauer Stiftung; Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (Česká republika) a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

FB event: https://www.facebook.com/events/1456432171056443/