Darujte nám Vaše 2%

Centrum pre európsku politiku je zapísané v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenie dane (rok registrácie 2021, rok prímu 2020), ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky.

Teraz máte možnosť darovať svoj podiel zo zaplatenej dane aj nám. Tento krok pre Vás nepredstavuje žiaden zvýšený náklad, keďže tieto prostriedky nám budú poukázané z dane, ktoré ste štátu už zaplatili (alebo v blízkej budúcnosti zaplatíte). Máte tak možnosť ovplyvniť to, na čo sa časť Vašich daní použije. Vás to nezaťaží a nám to pomôže lepšie rozvinúť naše aktivity.

Ďakujeme.

Postup na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov pre:

1. Zamestnanca
2. Fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie
3. Právnickú osobu

V prípade ďalších otázok náš neváhajte kontaktovať.