Informácie o dvoch svetových vojnách v škole sú pre väčšinu mladých len dejepis. Keď prechádzame miesta pamäte, počúvame pamätníkov a potom sa spolu rozprávame, zrazu začínajú byť príbehy z učebníc živé. V hlavách viacerých postupne veci zapadajú do seba a slová vojna, koncentračný tábor, holokaust nadobúdajú význam. Mladí ľudia sa vydávajú na cestu vlastného poznávania. Poznanie časť z nich vedie k porozumeniu, že i oni majú zodpovednosť za svet, v ktorom žijú a svojím konaním ho formujú a ovplyvňujú. A preto sú dôležití.

Portál www.heroes.sk poskytol priestor na rozhovor o našom projekte „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?“ Ďakujeme.

Prečítať si ho môžete tu: https://www.heroes.sk/kamil-sladek-rozhovor/.