Koncom minulého roka CEP pripravil výstavu s názvom „Ako sa z našich stali cudzí“ na Gymnáziách v Stropkove a v Tisovci a na SSOŠ pedagogickej EBG v Žiari nad Hronom a na Škole dizajnu na Ivanskej ceste v Bratislave. Výstava je súčasťou projektu „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?“

Výstavy sa zúčastnilo cca 600 mladých ľudí. Jej účastníci počúvali zhruba hodinový výklad „junior expertov“ – účastníkov študijnej cesty v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Súčasťou výstavy sú videá zo študijnej cesty a hudobne spracovaný príbeh sarajevských Rómea a Júlie – Boška a Admiry. Prakticky každú skupinu oslovili osobné príbehy, výpovede ľudí z vojny: Prekvapovalo ich, že netušili, že táto vojna bola a že bola tak blízko: časovo i vzdialenosťou. A to, že nepriniesla žiadne riešenie, len horšiu situáciu mnohých ľudí v bývalej Juhoslávii dnes. Následne prebehli mali veľmi zaujímavé diskusie k situácii na Slovensku, príbehom nacionalizmu, extrémizmu a vylučovania druhých, veľmi silné osobné príbehy účastníkov výstavy, ktoré mali skúsenosti s ponižovaním, šikanou, násilím. Viacerí skonštatovali, že na Slovensku máme čo robiť a že a so zmenou musí začať každý sám. Presne toto je cieľ výstavy.

Výstavu sme roku 2019 pripravili v spolupráci s našou českou partnerskou organizáciou EUTIS o.p.s., Múzeom dejín Bosny a Hercegoviny a dvoma organizáciami z Tuzly: Agora centar a BosFam. Finančne ju podporili Ministerstvo spravodlivosti SR a Konrad Adenauer Stiftung.

Výstavu radi pripravíme aj na Vašej škole.