V sobotu 7.12.2019 sme už štvrtýkrát spoločne s ok21 pripravili pochod Ahoj Európa pod Devínsky hrad z rakúskej strany, ktorý je pripomienkou pochodu 10. decembra 1989.

Tento rok sa do projektu zapojili viaceré školy na Slovensku ale i na Zakarpatí: Základná škola na ul. ČSA 183/1 v Kremnici, Obchodná akadémia v Seredi, Evanjelické gymnázium v Tisovci, Gymnázium v Žiari nad Hronom a škola v zakarpatskej Storožnici neďaleko Užhorodu, kde žije slovenská menšina.

Mladí ľudia kráčali so svojimi pedagógmi mestami, v ktorých chodia do školy a postupne odhaľovali ich zákutia a dejiny, ktoré nepoznali.

V Seredi mali výstavu s ukážkami plagátmi, fotografiami, tlačou… z roku 1989 a diskusiu s účastníčkou Novembrových udalostí.

V Žiari nad Hronom sledovali, ako obdobie totality menilo v jednotlivých dekádach tvár mesta.

Gymnazisti v Tisovci si prezreli mestečko očami pamätníčky socialistickej prestavby mesta.

Bratislavskí účastníci sa stretli pod Devínskym hradom na ľavom brehu Dunaja.

Ak máte záujem sa k nám pridať, začiatkom decembra 2020 pripravíme pripomienku pochodu „Ahoj Európa“ opäť.

Postrehy žiakov:
„Zaujala ma novodobá história Kremnice, doteraz som o nej nevedela nič“
„Zistil som, že za slobodu musíme bojovať, aj keď máme demokraciu. Potrebujeme vedieť pravdu,
dá sa ľahko zahaliť klamstvom a to nesmieme dovoliť.“