7.-12.10.19 sme absolvovali so žiakmi stredných škôl študijnú cestu do Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Navštívili sme miesta pamäte vojen v bývalej Juhoslávii v rokoch 1991-1995: Vukovar, Srebrenicu, Sarajevo a Tuzlu.

Počas cesty sme spoznávali príbehy nacionalizmu, radikalizmu, etnického a konfesionálneho násilia – vojnami v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia a s príbehy ľudí z týchto krajín od konca 80. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Zoznámili sme sa s príčinami, priebehom a dôsledkami vojen, ktoré sprevádzali rozpad Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia. Účastníci spoznali príčiny, ktoré k vojnám viedli, prečo nič nevyriešili a aké sú ich dôsledky dodnes.

Veríme, že toto poznanie má potenciál prispieť k citlivejšiemu vnímaniu prejavov nenávisti a diskriminácie v prostredí, kde žijú.


Cestu podporila Nadácia Konrada Adenauera.