7.-12.10.19 sme absolvovali so žiakmi stredných škôl študijnú cestu do Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Navštívili sme miesta pamäte vojen v rokoch 1991-1995: Vukovar, Srebrenicu, Sarajevo a Tuzlu. Účastníci cesty budú sprievodcami putovnou výstavou, ktorú CEP pripravuje v novembri a decembri 2019.


Cestu podporila Nadácia Konrada Adenauera.