Výstava sprostredkuje informácie, zážitky, emócie a poznatky z miest pamäte vojen v bývalej Juhoslávii (Vukovar, Srebrenica, Sarajevo a Tuzla). Výstava je koncipovaná na osnove študijnej cesty v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Jej súčasťou sú aj fotografie, videá a texty z doterajších ciest.

Na výstave sa jej účastníci budú učiť metódou rovesníckeho vzdelávania – sprievodcami výstavou sú študenti, ktorí absolvovali študijnú cestu na Balkán.

Zámerom výstavy je prevencia radikalizácie a zdôraznenie významu dodržiavania ľudských práv. Výstava vychádza z udalostí a príbehov z nedávnej histórie a zo súčasnosti. Pomáha porozumieť spoločenskému a politickému dianiu na Slovensku dnes prostredníctvom poznávania minulosti.