Výstava sprevádza účastníkov udalosťami v bývalej Juhoslávii od 80. rokov 20. storočia až dodnes. Taktiež približuje študijnú cestu pre mladých ľudí, ktorí nemôžu ísť na miesta pamäte do bývalej Juhoslávie.

Rovesnícke vzdelávanie je spôsob, akým sa účastníci budú počas výstavy učiť – sprievodcami sú študenti, ktorí absolvovali študijnú cestu v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine.

Tridsať študentov, ktorí absolvujú študijnú cestu, môže ovplyvniť až dve tisíc svojich spolužiakov, kamarátov aj rodinných príslušníkov.

Projekt podporili Ministerstvo spravodlivosti SR a Nadácia Konrada Adenauera