Na základe dvoch projektov z roku 2018, ktoré približovali učiteľom a žiakom stredných škôl príčiny a dôsledky vojen v ex-Juhoslávii na konci 20. storočia, pripravujeme putovnú výstavu, ktorá zakomponuje výstupy ich účastníkov. Názov projektu vyjadruje, čo si teenageri odniesli z projektu „S mladými pre mladých“.

Na základe poznatkov z oboch projektov sme sa rozhodli pokračovať v realizácii projektu inou formou – vytvorením interaktívnej výstavy pre stredné školy, ktorá bude k dispozícii záujemcom v ďalších rokoch. Vychádza z udalostí a príbehov z nedávnej histórie a zo súčasnosti. Bude zahŕňať textové, vizuálne statické, vizuálne dynamické a zážitkové prvky, ktoré kombinuje s inovatívnymi aktivitami, vzdelávacími hrami a simuláciami. Veríme, že je to spôsob, ako môžeme prispieť k efektívnej ľudskoprávnej výchove mladých ľudí, posilneniu ich aktívneho občianstva a väčšej citlivosti a odmietaniu prejavov radikalizmu a diskriminácie v ich okolí.