Worskhopmi v Trnave, Prešove a v Žiari nad Hronom sa začal ďalší ročník projektu „Patrí politika do školy?“. Ide o kurz praktickej občianskej výchovy – pri riešení žiakmi vybraných tém sa učia, ako sa pripravuje a realizuje projekt, načo sú nám zákony, čo robia poslanci miestnych zastupiteľstiev či starostovia.

K čomu je dobrá angažovanosť občanov v mieste či v štáte, v ktorom žijú. Spoznávajú, že politika nie je len o tom, čo sa deje „tam hore“, ale že môže byť priestorom pre každého z nás. Politika ako služba v prospech krajiny, obce či mesta.
Svoju prácu a poznatky z realizácie projektov budú žiaci prezentovať na seminároch vo februári 2019.