Prezentačnými seminármi v Banskej Bystrici, Trnave a v Prešove  pokračoval projekt „Patrí politika do školy?“. Je to „kurz praktickej občianskej výchovy“. Pri riešení žiakmi vybraných tém sa učia, ako sa pripravuje a realizuje projekt, načo sú nám zákony, čo robia poslanci miestnych zastupiteľstiev či starostovia. K čomu je dobrá angažovanosť občanov v mieste či v štáte, v ktorom žijú. Spoznávajú, že politika nie je len o tom, čo sa deje „tam hore“, ale že môže byť priestorom pre každého z nás. Politika ako služba v prospech krajiny, obce či mesta.

Finále projektu sa uskutoční 25.3. v Poprade, počas ktorého bude päť družstiev zo Stropkova, Tisovca, Trnavy, Veľkého Krtíša a Vranova nad Topľou súťažiť so svojimi projektmi o víťazstvo v tomto ročníku.