V projekte „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?“ pripravujeme posledný „Evaluačný seminár“, na ktorom učitelia a pracovníci s mládežou budú hovoriť o skúsenostiach a reakciách žiakov z vyučovacích hodín, počas ktorých sa venovali témam radikalizmu a nacionalizmu na pozadí vojen v bývalej Juhoslávii. Seminár sa uskutoční na 22.-24. novembra v Brne.
Projekt „S mladými pre mladých“ sa pomaly blíži do svojho záveru. V súčasnosti žiaci stredných škôl, s ktorými sme v septembri absolvovali cestu do Vukovaru, Srebrenice a Tuzly pripravujú aktivity pre svojich kolegov na stredných školách. Prezentovať ich budú na seminári v dňoch 10. – 11. decembra v Poprade.
Výsledky oboch projektov uverejníme na našom webe do konca februára.