V piatok 10. novembra sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnila Záverečná konferencia projektu Rozhoduj o Európe. Záverečná konferencia bola štvrtou a zároveň aj poslednou časťou tohto ročníka Rozhoduj o Európe. Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu. Viac o projekte nájdete na www.rozhodujoeurope.sk.
Projekt Rozhoduj o Európe realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským
Centrom pre európsku politiku. Projekt bol podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Konrad Adenauer Stiftung, Ad hoc a projekt získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.