Regionálny seminár projektu „Aktívny občan – efektívny štát“ pre vybrané školy Zakarpatskej oblasti v Užhorode.

Počas štyroch seminárov pomenujú študentov v jednotlivých oblastiach problémy, ktoré vnímajú v miestnej komunite a ktoré by chceli zmeniť. Študenti za podpory svojich učiteľov a projektového tímu pripravia svoje projekty občianskej aktivity zameranej na riešenie problému. Semináre sa uskutočnia v Užhorode, Mykolajive, Záporoží a v Poltave počas apríla a mája.