Fotografia tohtoročného vianočného pozdravu je z Horjan, ktoré dnes patria k Užhorodu, kúsok za slovenskými hranicami.

Rotunda v Horjanoch patrí medzi najstaršie pamiatky na území dnešnej Ukrajiny. Podobné stavby z tohto obdobia sa nachádzajú v Maďarsku a Rumunsku – postavené boli teda na území bývalého Uhorska. 
Chrám sv. Anny, inak nazývaný aj Horjanská rotunda, pochádza z konca 12., resp. začiatku 13. storočia. Tvorí ju päť polkruhovitých apsíd s troma oknami (pôvodne ich bolo šesť). Vnútorné steny zdobia fresky z vytvorené v štýle talianskej školy Giotto z obdobia rannej renesancie. Zaujímavé sú plasticky znázornené svätožiary jednotlivých postáv v apsidách.
Chrám začali reštaurovať v roku 1879, kedy boli objavené aj farebné fresky.
Po období sovietskej nadvlády chrám opätovne slúži svojmu účelu od roku 1991.

Ak sa chcete virtuálne prejsť kostolíkom a prezrieť si rotundu, kliknite na http://inoveduc.eu/application_sk.html (stránka sa otvára dlhšie, nakoľko sa načítava obsah dvadsaťštyri 3D modelov, vyberte si jazyk a následne na zobrazení ponuky s 3D modelmi nájdete model Horjanskej rotundy vpravo dole).
Anjela, ktorý je na našom vianočnom pozdrave, nájdete v zadnej časti chrámu (v rotunde) nad nikou pre bohostánok v severovýchodnej apside (druhá vľavo).

Ak má niekto záujem dozvedieť sa viac, nájde informácie na http://apsida.sk/c/4334/u-susedov-uzhorod-horjany-ua.

Prajem nám všetkým pokojné vianočné dni, ktoré nám umožnia nadhľad nad našou každodennosťou a môžu priniesť nezvyčajné nápady. Napríklad ako majstrovi, ktorý pred stáročiami vložil anjelovi do rúk päťstrunové husle.