Vzdelávací projekt Rozhoduj o Európe pokračoval regionálnymi seminármi v Prahe, Trnave a Nitre, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15. až 17. februára 2017. Týchto troch seminárov sa spolu zúčastnilo takmer 90 žiakov z rôznych stredných škôl, pre ktorých sme si pripravili atraktívny program.

Pražský seminár sa uskutočnil v stredu 15.02. v Európskom dome. Počas úvodnej práce v skupinách dostali žiaci za úlohu využiť pripravené materiály a informačné brožúry na predstavenie a prezentáciu troch okruhov – história európskej integrácie, inštitúcie EÚ a Slovensko v EÚ.

Následne sa žiaci vžili do úlohy ministrov členských štátov EÚ a poslancov Európskeho parlamentu a vyskúšali si rokovanie týchto inštitúcií. Témou rokovania bol tentokrát brexit, kde sa po živej debate veľmi tesne schválilo finálne znenie deklarácie Rady EÚ a Európskeho parlamentu, upravujúce budúcu podobu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Treťou časťou všetkých regionálnych seminárov je štruktúrovaný dialóg s mládežou. Inak tomu nebolo ani v Prahe, kde s účastníkmi o problémoch mladých ľudí na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni diskutovali Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6; Vladimír Hanáček, predseda Mladých lidovců; Vít Nejedlo z Úradu vlády ČR a Kateřina Šustrová z EUTIS-u. Diskusie priniesli mnoho výstupov, ktoré budú odovzdané Národnej pracovnej skupine pre štruktúrovaný dialóg s mládežou v Českej republike.

Fotografie zo seminára nájdete vo fotogalérii českej verzie nášho webu.

Seminár v Trnave sa uskutočnil vo štvrtok 16.02. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Program bol obdobný ako v Prahe, ale medzi prihlásenými účastníkmi dominoval záujem o prerokovanie agendy vzniku spoločnej európskej armády. Aj v Trnave bola po zaujímavej debate prijatá deklarácia Rady Európskej únie, ktorá vznik európskej armády uvítala. Do štruktúrovaného dialógu s mládežou sa v Trnave zapojili Viera Žúborová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Pavol Tomašovič, hovorca mesta Trnava a Michael Murad z EUTIS-u.

V piatok 17.02. sériu regionálnych seminárov zakončil seminár v Nitre. Ten sa konal na zaujímavom mieste: vo výstavnej sieni Krajského osvetového strediska v Nitre. V hlasovaní si účastníci opäť vybrali ako tému rokovania Rady EÚ brexit, a tak diskutovali žiaci o budúcej podobe vzťahov Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Štruktúrovaný dialóg s mládežou v Nitre viedli Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja; Ján Vančo, zástupca primátora Nitry; Martin Čaja, vedúci odboru strategických činností Úradu NSK a Tomáš Čižik z Centra pre európske a severoatlantické vzťahy.

Fotografie z oboch seminárov nájdete v našej slovenskej fotogalérii.

Projekt realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Katedra politológie FiF UK, Ad hoc, slovenský Štruktúrovaný dialóg a projekt získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na: www.rozhodujoeurope.sk a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/rozhodujoeurope