Prvý český regionálny seminár a zároveň vôbec prvý regionálny seminár nového ročníka projektu Rozhoduj o Európe sa uskutočnil v Brne v pondelok 23.01.2017. Pilotného seminára sa zúčastnili a viedli ho viacerí zástupci CEPu a EUTISu a 24 žiakov z brnenských a juhomoravských stredných škôl.

Po úvodnom príhovore a predstavení projektu v podaní Michaela Murada z EUTISu a Angeliky Gergelovej z Brnenského Eurocentra prebiehal seminár v troch blokoch. V prvom bloku sa účastníci oboznámili so základnými informáciami z histórie európskej integrácie,  pristupovania českej republiky do EÚ a s informáciami o fungovaní európskych inštitúcií. Aktivity tohto bloku prebiehali interaktívnou formou,  v rámci ktorej viac hovorili mladí ľudia ako samotní lektori.

Počas druhého bloku mohli nadobudnuté informácie mladí ľudia zúžitkovať a viac im porozumieť počas simulácie rokovaní Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Témou, ktorú si vopred vybrali, bol návrh deklarácia k vytvoreniu spoločnej európskej armády. Deklaráciu po viacerých pozmeňovacích návrhoch nakoniec spoločné stretnutie Rady a Parlamentu neprijalo. Mladí ľudia si však informácie z úvodu vyskúšali v realite rokovania inštitúcii, čo pozitívne ohodnotili v nasledujúcej evaluácii.

Posledným, tretím blokom semináru bol štrukturovaný dialóg. Počas neho mali mladí ľudia možnosť diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú na miestnej/regionálnej, celonárodnej a európskej úrovni. Osoby s rozhodovacími právomoci pre jednotlivé úrovne boli Martin Landa, starosta mestskej časti Brno-stred, už spomínaný Michael Murad z Katedry politologie Fakulty sociálnych studií Masarykovej univerzity a Angelika Gergelová z Eurocentra v Brne.Dialóg priniesol viaceré hodnotné výstupy, ktoré budú postúpené českej Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží.

Prvý regionálny seminár zhodnotili účastníci v závere pozitívne, na jeho úspečnom priebehu sa zhodol aj projektový tím. Ďalší regionálny seminár nás čaká už v štvrtok 26.01. v Bratislave, ktorým odštartujú regionálne semináre na Slovensku.

Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu v Českej republike sú Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Partnermi projektu na Slovensku sú Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Katedra politológie FiF UK, Ad hoc, slovenský Štrukturovaný dialóg a projekt v týchto dňoch získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.