Centrum pre európsku politiku zorganizovalo v piatok dňa 11. novembra 2016 diskusné fórum na tému európskych hodnôt, ich interpretácií a pohľadov odbornej verejnosti na ich budúcnosť.  V štyroch častiach sme diskutovali o tom, čo európske hodnoty sú, akým výzvam dnes čelia a ako ich komunikovať verejnosti, najmä mladým.

Hlavný rečník Francesco Briganti, CEO lobingovej organizácie Employee Benefits and Welfare Institute, v minulosti člen pracovnej skupiny zostavujúcej návrh preambuly Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, zarámcoval európske hodnoty a ich vývoj. V súčasnosti podľa neho panuje konsenzus o tom, čo európske hodnoty sú – demokracia, sloboda, mier. Právo je popisom etiky,” povedal. Preto musíme mať právo, ktoré bude popisovať a ochraňovať tieto hodnoty. Tie nemajú stáť nad ním, majú byť jeho súčasťou.

Moderátor FUN rádia Sajfa priniesol reflexiu diskusie z pohľadu človeka z médií, ktoré sú mocný nástroj na komunikáciu týchto hodnôt občanom. „Problém dnešnej doby je, že na internet, facebook, si môžete zavesiť čokoľvek. A to je super, lenže na internete zároveň nájdete napríklad 100 štúdií, ktoré vám povedia, že deti očkovať treba, a jednu, ktorá tvrdí, že netreba. Ale ktorá sa bude na facebooku rýchlejšie šíriť? Je super, že každý sa môže vyjadrovať ku všetkému, no stráca sa v tom názor tých, ktorí k danej téme aj naozaj majú čo povedať,” zhrnul Sajfa v diskusii.

V ďalších častiach sme diskutovali o súčasných hrozbách pre Európu, postavenej na hodnotách slobody a demokracie. Tými sú dopady utečeneckej krízy či konflikty vo východnom susedstve EÚ, no i neschopnosť nás samých vyriešiť dlhodobé problémy akým je integrácia rómskej komunity.

Problémom, ktorému v súčasnosti čelíme, je aj nárast extrémizmu a odklon od hodnôt u mladých ľudí. Rozhodli sme sa nediskutovať o mladých bez nich a prizvali sme študentov Prvého súkromného gymnázia v Bratislave. Tí predstavili pohľad mladšej generácie na výhody a nevýhody nášho členstva v EÚ a svoj pohľad na hodnoty, na ktorých je postavená. Tým, čo môže mladých ľudí odďaľovať od demokracie, môže byť aj elitárstvo vrcholných predstaviteľov a úradníkov. To podľa nich vzďaľuje výkon politiky, samotných politikov, štát a úniu od každodennej reality, v ktorej žijú občania.

Medzigeneračné rozdiely nemožno prekonávať bez zamerania sa i na pedagógov a nemožno podceňovať ani dôležitosť sociálnych médií ako mienkotvorného aparátu, či problém komunikácie priamo v rodine.

Fórum „Európa hodnôt” prebiehalo formou panelových diskusií v priestoroch Art Hotel William v Bratislave. Do diskusie boli okrem už spomenutých prizvaní experti z oblastí riadenia miest a obcí, sociológie, politológie, ekonómie či filozofie.

Európu hodnôt už 18 rokov pripravuje nezisková mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku, tento rok s podporou organizácie Konrad Adanauer Stiftung, Bratislavského samosprávneho kraja, siete EUNET a programu Európa pre občanov.