V ostatných mesiacoch viacerí politici i novinári pri komentovaní rôznych udalostí v EÚ, napr. grécka kríza, útoky vo viacerých európskych mestách, …, spomínajú európske, resp. západné hodnoty. Ktoré to sú, čo pre nás znamenajú – o tom sa už hovorí málo. Aj preto ponúkame v rámci každoročného diskusného fóra Európa hodnôt priestor na diskusiu o hodnotách v dnešnej EÚ a na Slovensku. Túto diskusiu chápame aj ako potrebný (ale chýbajúci) prvok v rámci aktivít Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Pozývame vás na 15. ročník diskusného fóra Európa hodnôt, ktoré sa uskutoční

11. novembra 2016 v Bratislave.

Diskusné fórum bude rozdelené na tri hlavné bloky:

1. Vývoj a súčasnosť hodnôt v Európe.
2. Hodnoty v našej každodennosti.
3. Ako ďalej? Ako budeme žiť európske hodnoty?

Hlavným rečníkom bude Dr. Francesco Briganti, člen pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh preambuly Zmluvy o Ústave pre Európu, ktorá sa venovala aj téme hodnôt.

Ďalšími rečníkmi budú pedagógovia, etnológovia, sociológovia, politológovia.

Tlmočenie z /do anglického jazyka je zabezpečené. Bližšie info zašleme prihláseným účastníkom v druhej polovici októbra.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konferencie, vyplňte tento formulár.