Centrum pre európsku politiku  tretí rok realizuje projekt „Patrí politika do školy?“ V prvom polroku 2016 sme zrealizovali semináre „Patrí politika do školy?“ na 14 stredných školách na Slovensku.

Projekt pokračuje dvoma ďalšími aktivitami: štyrmi regionálnymi workshopmi a prezentáciou projektov v Bratislave.
Regionálne workshopy sa uskutočnia:
v Trenčíne 12.10.2016 od 9.00 – 15.00
v Prešove 20.10.2016 od 9.00 – 15.00
v Lučenci 21.10.2016 od 8.00 – 14.00
v Bratislave 24.10.2016 od 9.00 – 15.00.

Miesto konania oznámime jednotlivých školám.
Regionálnych workshopov sa môže zúčastniť 6-8 študentov z každej školy a učiteľ/ka ako pedagogický dozor. Uprednostňujeme žiakov z druhého a tretieho ročníka, ktorí ešte nemali príležitosť zúčastniť sa takýchto podujatí. Základným kritériom je záujem o tému a pripravenosť pracovať na jednotlivých aktivitách, ako aj v období medzi regionálnym workshopom a prezentáciou v Bratislave.

Workshop bude rozdelený do troch blokov:
1. Interaktívna prednáška zameraná na pôsobenie a aktivity mimovládnych organizácií
2. Rolová hra – Riešenie konfliktov
3. Príprava riešenia vybraného problému a prezentácia prác s následnou diskusiou s miestnymi/regionálnymi politikmi
K bloku č.3:
Identifikácia nového problému alebo pokračovanie na rozpracovaní problému z prvého seminára. K prezentácii jednotlivých prác pozveme aj miestnych alebo regionálnych politikov, ktorí žiakom poradia, ako postupovať v ďalšej práci na projekte.
Pre účastníkov regionálneho workshopu CEP zabezpečuje obed a občerstvenie.
Preplácame i cestovné, ale prosíme Vás, aby ste, ak je to možné, využili cestovanie vlakmi, ktoré študenti nemusia platiť.

Prezentácia prác v Bratislave sa uskutoční v dňoch 8.-10.11.2016.
Môže sa ho zúčastniť trojčlenné družstvo z každej školy (a učiteľ/ka ako pedagogický dozor), ktorá sa zúčastnila regionálneho workshopu. Akciu by sme radi začali v utorok poobede (cca o 16.00) a skončili vo štvrtok okolo 12.00. Časy si spresníme podľa spojov do a z Bratislavy.
Program bude v utorok pozostávať z predstavenia jednotlivých účastníkov, uvedenie do témy a prípravou na prezentácie. V stredu budú prezentácie jednotlivých družstiev s následnými konzultáciami odborníkov alebo politikov. Vo štvrtok bude hodnotenie celého projektu, návrhy do ďalšej práce a plánujeme navštíviť niektorú z inštitúcií, v ktorej prebieha rozhodovací proces.