2% – Zamestnanec

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. (Žiadosť)

Následne si od zamestnávateľa vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. (Potvrdenie)

Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Centra pre európsku politiku nájdete tu: Vyhlásenie

2% alebo 3%?

a. Ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b. Ak ste v roku 2018 boli dobrovoľníkomodpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2 % (resp. 3 %). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, nie suma).

Do 30.04.2019 zašlite na daňový úrad podľa Vašej miestnej príslušnosti:

a. Ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

b. Ak ste v roku 2018 boli dobrovoľníkomodpracovali ste aspoň 40 hodín:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby;
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti;
3. Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.