2% – Zamestnanec

Ak ste do 15.02.2021 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. (Žiadosť) a následne ste od zamestnávateľa vyžiadali Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020. (Potvrdenie), tak, ak máte záujem, na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Centra pre európsku politiku nájdete tu: Vyhlásenie

2% alebo 3%?

 1. Ak ste v roku 2020 nebolidobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 2. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkomodpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3%zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2 % (resp. 3 %). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, nie suma).

Do 30.04.2021 zašlite na daňový úrad podľa Vašej miestnej príslušnosti:

 1. Ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkomalebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník:
  1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkom odpracovali ste aspoň 40 hodín:
  1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby;
  2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti;
  3. Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2020 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.