2% – Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, Oddiel VIII – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, Oddiel XII) vyplňte nasledujúce údaje:

IČO: 31770983
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Centrum pre európsku politiku
Ulica: Panenská
Číslo: 30
PSČ: 811 03
Obec: Bratislava

2% alebo 3%?

a. Ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b. Ak ste v roku 2020 boli dobrovoľníkomodpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €. V tomto prípade povinnou prílohou daňového priznania je potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2% (resp. 3%). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, NIE suma).

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na miestny príslušný daňový úrad.