Európa hodnôt

Od roku 2001 uskutočňujeme diskusné fóra pod názvom Európa hodnôt a Európski myslitelia o myšlienkových prúdoch, náboženských prameňoch a politických východiskách, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a politickú prax. Účastníkmi stretnutí sú reprezentanti rôznych svetonázorových a myšlienkových prúdov zo Slovenska i zahraničia. V roku 2015 sa bude hlavnou témou otázka, či a ako patrí politika do školy.

Fotogaléria 

Európa hodnôt 2015 – Patrí politika do školy?

Európa hodnôt 2014 – 25/10/5