Aj tento rok si pripomenieme Deň ľudských práv. Už tretí rok pripravujeme v spolupráci s partnerskou organizáciou OK21 pochod „Ahoj Európa“, ktorým si pripomíname viaceré udalosti z nedele 10. decembra 1989. Tento rok sa tešíme sa na stretnutie v sobotu 8.12.2018.
Tento rok pozývame k spolupráci pri pochode „Ahoj Európa 2018“ školy. Informácie zašleme najneskôr
v priebehu októbra.