Centrum pre európsku politiku Bratislava a Світ розвитку суспільства Ужгород (Svet rozvoja spoločnosti Užhorod, www.facebook.com/World.of.development/) Vás pozývajú na študijnú cestu po západnej Ukrajine

Nepoznaná Ukrajina

Západná Ukrajina – história a súčasnosť
(100 rokov od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie)

4. – 7.7.2018

Pozývame každého zo Slovenska a Českej republiky, kto má záujem lepšie spoznať západnej Ukrajiny.

Cieľom cesty je

  • porozumieť históriu, kultúru, pamiatky, systém vzdelávania, ako i aktuálnu spoločenskú i politickú situáciu (nielen) v prihraničných oblastiach nášho východného suseda;
  • objavovať, čo máme spoločné.

Termín zaslania prihlášky: 21.04.2018
Účastnícky poplatok: 300,00 € (za dni 1-4)

Podrobnosti nájdete v prílohe (informačný letákprogram) a v prihlasovacom formulári.