2% – Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, Oddiel VIII – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, Oddiel XII) vyplňte nasledujúce údaje:

IČO:                                             31770983

Právna forma:                            Občianske združenie

Obchodné meno (názov):        Centrum pre európsku politiku

Ulica:                                           Panenská

Číslo:                                            30

PSČ:                                              811 03

Obec:                                            Bratislava

2% alebo 3%?

   a. Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste neodpracovali 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať 2% zaplatenej dane. Poukazovaná suma však musí byť minimálne 3,00 €.

   b. Ak ste v roku 2016 boli dobrovoľníkomodpracovali ste aspoň 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zaplatenej dane. Aj tu však poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €. V tomto prípade povinnou prílohou daňového priznania je potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2016 pracovali ako dobrovoľník, že ste odpracovali aspoň 40 hodín.

Máte možnosť nám oznámiť, že ste nám poslali svoje 2% (resp. 3%). V „Údajoch o prijímateľovi“ zaškrtnite políčko „súhlasím so zaslaním údajov“ (údaje = meno, priezvisko, adresa, NIE suma).

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote na podávanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na miestne príslušný daňový úrad.